Brno Dům Pánů z Lipé, nám.Svobody 17
rez ams_eticket
Prevádzkovateľ: STUDENT AGENCY k. s.
Otváracia doba:rez  V pokladni možno vyzdvihnúť lístok rezervovaný cez internet
ams_prod  V pokladni možno nakupovať lístky cez predajný program AMSBus. Nemožno nakupovať e-tickety.